Drammens Børs sin historie

For drammensere flest er børsbygningen byens fremste festlokale med en
vakker børssal som en verdig ramme om festlige anledninger.