Om Stiftelsen Børsgården

Stiftelsen Børsgården ble konstituert den 7. april 1988 som en følge av nedleggelse av børsvirksomheten i 1980-årene.